Trætte øjne

Ved læsning og anden form for koncentreret brug af synet stilles der store krav til øjnenes koordination.
Det gælder både ved lystlæsning af romaner, eksamenslæsning og skærmarbejde.

Der kan i sådanne situationer opstå øjntræthed.
Det kan opleves som tunghed og begyndende smerte i øjnomgivelserne, stigende til mere generel hovedpine.
Det kan også opleves som om bogstaverne flyder ud, synet bliver uskarpt.
Sådanne tilstande tolkes ofte som koncentrationsvanskeligheder, men burde snarere beskrives som koordinationsvanskeligheder for øjnene.
Årsagen kan være utilstrækkelig belysning, dårligt layout og for lang tids beskæftigen sig med et område.
Alle disse praktiske forhold kan og bør der tages højde for.

Et andet forhold, der kan skabe belastning af synsevnen er, at øjnhulernes form er forskellig og dermed påvirker både øjnenes relative placering og form.

Øjnhulernes form afhænger af hele kraniets form og funktion i det kraniosacrale system.
Der kan være spændinger i kraniets membransystem og videre ned i rygmarvshindernes spændingstilstand, som påvirker de enkelte kranieknoglers funktion i det kraniosacrael system.

Inden der kan ændres på øjnhulernes form, må der derfor udføres en undersøgelse af disse mere perifere forhold.

De to øjnhuler kan være forskellige mht dybde og åbenhed. Og hvis de ikke er symmetriske må øjnmusklerne arbejde med øjne, der ikke står symmetrisk, og det trætter dem hurtigere end normalt.
Øjnenes form vil ligeledes påvirkes af øjnhulens form og blive trykket flad eller langstrakt.
Og så får man sløret sit syn.

Det lader sig gøre at ændre øjenhulernes form med en kraniosacral teknik.
Øjnene kommer til at stå mere symmetrisk og dermed forbedres fokusering og læseevne.
Stacks Image 144